18 november F

Winstgevend investeren
en duurzaamheid stimuleren

Nooit meer nadenken over pakketbezorging

Zipp Labs wil een bijdrage leveren aan de oplossing van bezorgproblemen aan de deur veroorzaakt door toenemend E-commerce verkeer.
Zipp Labs biedt met ZippAlert een oplossing met grote benefits voor bewoners en bezorgers. Het First-Time-Right doen afleveren van pakketjes is haar missie.
Zipp Labs wil dit bereiken door optimale communicatie aan de deur tussen bezorger en bewoner mogelijk te maken. De onderliggende technologie wordt door haar uitgerold onder meer via licensering en partnerships.
De onderneming verkeert vanaf Q4 2023 in de Go-To-Market fase. Zij verwacht vanaf 2024 al sterk winstgevend te zijn en de komende jaren een steile groei te laten zien.
De onderneming beschikt over een uitgebreide Octrooi-portefeuille, passend bij haar intenties om een deel van de distributie in te richten via Partnerships & Licenties.

Investeringsronde

ZippAlert is klaar voor wereldwijde distributie.

De onderneming geeft in het kader hiervan verhandelbare aandelen (certificaten) uit in een voorlopig laatste investeringsronde. Dit biedt investeerders de kans om deel te worden van de oplossing van een groeiend probleem.

€ 12,5 Miljoen

€ 1,6 Miljoen

€250,-

per certificaat

Aan de deur gaat veel mis om pakketjes in één keer goed af te leveren:

Deze problemen hebben gevolgen

.. komt niet aan bij de eerste poging

Dit leidt tot hogere kosten voor de gehele keten, meerdere bezorgpogingen of ritjes naar afhaalpunten.

.. van bezorgkosten komt uit de "Final 50 Feet"

De ‘Final 50 Feet’ is de afstand tussen bezorgersbusje en voordeur van de bewoner.

.. van negatieve reviews gaat over bezorging

Problemen met bezorging zorgen voor slechte klantervaringen.

ZippAlert lost deze problemen simpel op!

ZippAlert voor bewoners

ZippAlert voor bezorgers

ZippAlert zorgt voor:

Tevreden Bewoners

Pakketjes worden bijna altijd bij de 1ste poging afgeleverd op de gewenste plek.

Minder CO2 uitstoot

Minder ritten van bezorgers en bewoners, en minder verkeer in de straat

Blije Bezorgers

Bezorgers worden betaald bij geslaagde levering aan huis.

Lagere Kosten

Voor webshops, bezorgdiensten en bewoners.

ZippAlert in de Praktijk

Automatisch bericht wanneer bezorger in de buurt is

Bezorger ziet de pagina van de bewoner
.

Bewoner ontvangt contactverzoek in app

Bezorger levert pakket af na contact met bewoner

De Nederlandse Pakketmarkt groeit hard

.. B2C pakketjes bezorgd in Nederland in 2021

Naar schatting 897 mln. in 2030

.. is de gemiddelde tijd die een aflevering kost

Met ZippAlert 30 tot 60 seconden tijdwinst netto per aflevering

.. pakketjes vereisten tweede poging of afhaalpunt

Met ZippAlert had in 2021 €250-€300 Mln. bespaard kunnen worden

Bronnen: i. ACM Post & Pakketmonitor, 2021, ii. World Economic Forum, 2020, iii. TNO, 2021

De wereldwijde markt is Zipp's speelveld

Pakketjes bezorgd in 2021

Geschat totaal aantal pakketjes in 2030

Bronnen: i. ACM Post & Pakketmonitor, 2021, ii. World Economic Forum, 2020, iii. TNO, 2021

Go-to-market

Een actieve licentiestrategie is de route voor een groot deel van Zipp’s geografische afzetmarkt.

Verkoop via B2C bedrijven (Benelux)

In beeld blijven bij klanten is kostbaar en een uitdaging voor bedrijven. Weinig aandacht bestaat voor klantapps als effectief communicatiekanaal. ZippAlert biedt hier een unieke oplossing voor.

Apps van bedrijven en het missen van kansen

100% gebruik van klant-apps met Zipp

Zipp & communicatie vanuit klant-apps

Licensering aan landelijke Network Operators

Om Zipp wereldwijd uit te rollen is samenwerking met één centrale Network Operator per land via een partnership- / licentiestrategie één van de belangrijke routes buiten de Benelux. Partijen die een netwerk landelijk implementeren.

Hiervoor komen per land dominante spelers vanuit de Telecom, Energie, Logistiek en Marketplaces in aanmerking.

Een network operator genereert inkomsten via:

Besparingen door aan het Netwerk aan te sluiten logistieke partijen

Exploitatie van het advertising potentieel

De verkoop van te genereren data

Voor een Network Operator op de schaal van Nederland (8,1 mln. huishoudens) kan dit leiden tot inkomsten van €150 mln.+ per jaar. Een deel hiervan vloeit terug naar Zipp Labs via royalty-inkomsten

Intellectueel Eigendom

Verdienmodellen

Funding

Organisatie

Zipp Labs in Barendrecht

Founders & Team

Arthur Strijbos

Internationale ervaring met de commercialisering van innovatieve producten.

Woonachtig geweest in Hong Kong, serial entrepreneur en gedreven ondernemer.

Tijn Kooijmans

Specialist m.b.t. de ontwikkeling van innovatieve consumer electronics.

Onder meer oprichter van Studio Sophisti: verbindt fysieke objecten met digitale media.

Erik Ekkel

Sterke IT en Business Development achtergrond (o.m. 5 jaar in Silicon Valley)

Twintig jaar expertise in ontwikkeling van innovatieve consumer electronics en telco.

Cees van der Jagt

Specialist op het gebied van financiën en administratie, internationaal.

Na een start in accountancy vooral betrokken geweest bij ondernemingen die zich bezig houden met business development en innovatie.

Joes van Stralen

Brede ervaring met product / business development en marketing.

Betrokken geweest bij uiteenlopende start-ups en scale-ups.

Sinisa Devcic

Sterke achtergrond in Full Stack software development.

Meer dan twintig jaar ervaring binnen software development en ICT Consultancy.

Raad van Advies

R. van Kralingen

(Marketing)ondernemer, investeerder, auteur, board counselor en toezichthouder, onder meer lid van de RvC van Mirage Retail Group. Partner bij Sage Partners in Boston en San Francisco.

Heeft veel ervaring op het snijvlak van marketing, communicatie en producten.

A. van Pelt

Allround marketing communicatie professional, managing director van Persuade.

Ruime ervaring op alle gebieden van marketing en communicatie, productinnovatie en business development.

A. Langerak-Dargel

Gespecialiseerd in de internationale ontwikkeling & marketing van innovatieve producten. Woonachtig geweest in de VS.

Idem op alle gebieden van marketing en communicatie m.b.t. productinnovatie, Intellectueel Eigendom, licensering en Business Development.

Time lapse

Onderzoek & initiële ontwikkeling logistieke & technische componenten
Start conceptuele ontwikkeling eerste Zipp generatie, prototyping
Ontwikkeling soft- en hardware eerste Zipp generatie i.s.m. Studio Sophisti
Uitbouw octrooipositie
MVP voltooid en CE-certificering verkregen
Ontwikkeling software en specifieke hardware componenten tweede generatie
Verdere uitbouw octrooipositie & productie-ontwikkeling i.s.m. Wynnewood HK/China
Pivot van 3 producten naar de ZippAlert, één simpel, gemakkelijk aan te brengen product
Marktintroductie / Dec '23 - Productie / Q1 '24

P&L

Bruto marge per product

Waardering

Doe mee aan deze investeringsronde.