Zipp Labs heeft de ambitie om ZippAlert uit te rollen in zowel Europa als Noord-Amerika. (respectievelijk 250 en 130 miljoen huishoudens). Deels via eigen verkopen, maar voor een belangrijk deel via ontwikkeling van joint venture partnerships en licensering teneinde tijdsmatig optimaal van de technologie te kunnen profiteren en marketinginvesteringen te kunnen beperken.

Zipp Labs’ inkomsten komen voort uit (directe) verkopen van hardware en abonnementen, alsook uit genoemde partnerships en licenties.

Op grond van deze strategie voorziet Zipp Labs een snelle groei die haar in staat stelt om de onderneming vanaf 2026 aansluiting te laten vinden bij een grote partij zoals Nest bij Google en Ring bij Amazon. Bij haar eigen directe verkopen zal Zipp Labs bij de distributie onder meer gebruik maken van grote ‘corporates‘ voor wie door inzet van de ZippAlert een geheel nieuw marketingcommunicatie platform ontstaat, dat zij tegen zeer lage kosten zelf kunnen exploiteren.

De onderneming

Zipp Labs heeft zich sinds haar oprichting uitsluitend bezig gehouden met de ontwikkeling van ZippAlert en de daarbij behorende digitale infrastructuur.

De Obligatielening zal gebruikt worden als slotfinanciering en zal met name worden aangewend voor de:

  • Uitbreiding van het management
  • Marketing & sales
  • Ontwikkeling klant specifieke applicaties
  • Aanleg van een ijzeren voorraad

Investeer mee

Om mee te doen met de Uitgifte dienen eerst de verschillende documenten doorgenomen te worden om een goed beeld van de risico’s en voorwaarden van de Obligatie te scheppen.

Brochure

Informatie memorandum

Aanvullend informatiedocument

Inschrijfformulier

Na het lezen van de documentatie overtuigd en wilt u mee investeren? Vul dan het inschrijfformulier in en stuur het per mail of per post naar ons op en nemen wij zo snel mogelijk contact op met de vervolgstappen.

Contact en vragen

Voor aanvullende informatie aangaande de inschrijving, obligatie of onderneming is Zipp Labs bereikbaar voor vragen en opmerkingen via:


Tel.: 085 – 0408013
Mail: obligaties@zipplabs.com
Adres: Oslo 15, 2993LD, Barendrecht

Maandag t/m vrijdag
09:00 – 17:30